ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu dla pracownika, który ukończył 50 rok życia

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu dla pracownika, który ukończył 50 rok życia

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu dla pracownika, który ukończył 50 rok życia

Na pierwszym listopadowym posiedzeniu senat przyjął bez poprawek nowelę do ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512), której celem jest likwidacja rozwiązania prawnego dyskryminującego – w zakresie prawa do zasiłku chorobowego w określonej wysokości – pracowników mających ukończony 50 rok życia, objętych leczeniem w szpitalu.

Zróżnicowanie uprawnień pracowniczych w powyższym obszarze nastąpiło wskutek zmian w art. 92 § 1 pkt 1 k.p., które obowiązują od dnia 01.02.2009 r. (por. ustawa zmieniająca z dn. 19.12.2008 r., Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33). Zgodnie z tym przepisem – za czas niezdolności chorobowej, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (chyba że przepisy płacowe u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu). Generalnie, za okres pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 1a ustawy chorobowej). Jednak w odniesieniu do pracowników, którzy muszą poddać się leczeniu szpitalnemu, za pobyt w szpitalu przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% należnej płacy, z tym że pracownicy przed 50 rokiem życia mają prawo do tego wynagrodzenia przez 33 dni, zaś pracownicy, którzy ukończyli 50 rok życia – tylko przez 14 dni. Po 14 dniach pobierania wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% wynagrodzenia nabywają prawo do 70-procentowego zasiłku chorobowego i właśnie na tym polega dyskryminacja starszych pracowników.

Wspomniana na wstępie nowela do ustawy chorobowej, uchwalona dnia 22.10.2010 r., wprowadza w art. 11 ust. 1b, w ramach którego dyskryminowana dotychczas grupa pracowników uzyska należne im uprawnienia w zakresie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt szpitalny. Stosownie do brzmienia tego przepisu, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Obecnie ustawa nowelizująca oczekuje na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejście w życie nowych regulacji zaplanowano na 01.01.2011 r.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności