ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych - dokumentacja działań w tym zakresie

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych - dokumentacja działań w tym zakresie

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych - dokumentacja działań w tym zakresie

Z dniem ogłoszenia, czyli 09.06.2010 r., weszły w życie przepisy rozp. MZ z dn. 27.05.2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz.U. Nr 100, poz. 645), w którym określono procedury dotyczące prowadzenia dokumentacji profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz postępowanie związane z zabezpieczeniem tej dokumentacji.

Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych stanowią:

  • dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
  • oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa powyżej,
  • dokumenty zawierające opis wyników kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wniosków pokontrolnych oraz zaleceń,
  • dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie zagrożeń, czynników alarmowych, w szczególności w związku z pojawieniem się biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub odporności na leczenie,
  • dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w miejscu pracy,
  • wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa powyżej w wyliczeniu.

Dokumentacja jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym. Jeśli chodzi o formę prowadzenia dokumentacji, to zarówno pisemna, jak i elektroniczna jest dopuszczalna. Aby zbiory informacji objętych dokumentacją mogły być sporządzane w postaci elektronicznej, muszą być spełnione warunki określone w § 2 ust. 3 cyt. rozp.

Dokumentacja jest przechowywana przez:

  • ZOZ – w siedzibie tego zakładu,
  • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego.

Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie może być zawilgocone oraz powinno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach ppoż.

Postępowanie dotyczące zabezpieczenia dokumentacji ustalono w § 3 ust. 3 i 4 cyt. rozp.

Zgodnie z § 4 cyt. rozp., dokumentacja podlega przechowywaniu przez okres 10 lat.

M. Ofierski

Więcej o BHP i ochrona zdrowia