ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jaka składka na ubezpieczenie chorobowe od marca do maja 2010?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jednak zgodnie z art. 20 ust. 3 s.u.s., podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu jest kwota nieprzekraczająca miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 09.02.2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r. wspomniane miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku wyniosło 3 243,60 zł.

W związku z powyższym, w okresie od 01.03.2010 r. do 31.05.2010 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć kwoty 8 109,00 zł.

B.K.

Więcej o Ubezpieczenia społeczne