ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - nowy tekst jednolity

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - nowy tekst jednolity

Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351) doczekała się nowej wersji urzędowej, uwzględniającej najnowsze zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 13.10.2009 r.

Nowy tekst jednolity wymienionej ustawy został opublikowany w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dn. 15.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178, poz. 1380).

Warto przypomnieć, że poprzedni oficjalny tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej pochodził z 2002 r. (por. obwieszczenie MSWiA z dn. 22.07.2002 r., Dz.U. Nr 147, poz. 1229). W najnowszym tekście jednolitym ujęto zmiany zawarte w tym obwieszczeniu oraz zmiany wprowadzone 8 nowelizacjami, które weszły w życie po roku 2002.

W ust. 2 obwieszczenia zamieszczono fragmenty ustaw (przepisy przejściowe lub niedotyczące bezpośrednio ustawy o ochronie przeciwpożarowej), których ustawa z dn. 24.08.1991 r. nie obejmuje.

M. Ofierski


Więcej o BHP i ochrona zdrowia