ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa wypadkowa - tekst jednolity

Ustawa wypadkowa - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 08.10.br. Nr 167 opublikowano - pod pozycją 1322 - obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W załączniku do niniejszego obwieszczenia zamieszczony został nowy, urzędowy tekst ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673), czyli aktu prawnego nazywanego potocznie „ustawą wypadkową”.

Od czasu wejścia w życie tej ustawy (01.01.2003 r.) dokonano 14 nowelizacji, które uwzględniono w nowej oficjalnej wersji omawianego aktu normatywnego. W tekście jednolitym ustawy wypadkowej są ponadto ujęte zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 22.09.2009 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 22.09.2009 r. opublikowano przepisy nieobjęte tekstem właściwym ustawy wypadkowej – są to regulacje w większości o charakterze przejściowym lub dotyczące innych ustaw.

M.Ofierski

Więcej o Aktualności