ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czas pracy w 2014 r. - w przyszłym roku będziemy pracować nieco krócej niż w 2013 r.

Czas pracy w 2014 r. - w przyszłym roku będziemy pracować nieco krócej niż w 2013 r.

Czas pracy w 2014 r. - w przyszłym roku będziemy pracować nieco krócej niż w 2013 r.

W roku 2014 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 250 dni i 2000 godzin do przepracowania. Oznacza to, że w przyszłym roku będziemy pracować krócej o 8 godzin niż w roku bieżącym.

 W 2014 r. najdłużej trzeba będzie świadczyć pracę w lipcu i październiku (184 godziny i 23 dni robocze), zaś najmniej „pracowitym” miesiącem będzie listopad (144 godziny przy 18 dniach roboczych). Jest to zatem analogiczny układ kalendarzowy jak w roku 2013 (najwięcej godzin pracy przypadało na lipiec i październik – po 184 godziny, najmniej natomiast wypadało w listopadzie – 152 godziny).

W przypadku okresów rozliczeniowych obejmujących 3 miesiące czas pracy w 2014 r. kształtuje się następująco:

 • okres styczeń–marzec obejmuje 496 godzin pracy i 62 dni robocze,
 • okres kwiecień–czerwiec obejmuje 488 godzin pracy i 61 dni roboczych,
 • okres lipiec–wrzesień obejmuje 520 godzin pracy i 65 dni roboczych,
 • okres październik–grudzień obejmuje 496 godzin pracy i 62 dni robocze.

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych obejmujących 4 miesiące czas pracy jest następujący:

 • okres styczeń–kwiecień obejmuje 664 godziny pracy i 83 dni robocze,
 • okres maj–sierpień obejmuje 664 godziny pracy i 83 dni robocze,
 • okres wrzesień–grudzień obejmuje 672 godziny pracy i 84 dni robocze.

W obecnym stanie prawnym, po wprowadzeniu przepisów umożliwiających bardziej powszechne przedłużanie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy (art. 129 § 2 k.p.), należy też wspomnieć o ustaleniach w zakresie czasu pracy na 2014 r. w odniesieniu do 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych. Dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego liczba godzin pracy w 2014 r. to oczywiście 2000 godzin i 250 dni roboczych. Odrębne rezultaty obliczeń dotyczących wymiaru czasu pracy w przyszłym roku będą odnosiły się do innych okresów rozliczeniowych – od pięciomiesięcznych do jednomiesięcznych – ustalonych na podstawie art. 129 § 2 k.p.

Warto przypomnieć, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się wg zasad określonych w art. 130 k.p. Oznacza to, że obliczając wymiar czasu pracy należy:

 • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Dokonując tych ustaleń, należy uwzględnić następujące uwarunkowania:

 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu o 8 godzin,
 • wymiar czasu pracy pracownika, obliczony zgodnie z art. 129 § 1 k.p., ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności