ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Reforma OFE - rząd przedstawił propozycje zmian

Reforma OFE - rząd przedstawił propozycje zmian

Reforma OFE - rząd przedstawił propozycje zmian

W dniu 04.09. br. na konferencji prasowej premier Donald Tusk, minister finansów Jacek Rostowski i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili założenia reformy funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych.

 Główne założenia zmian w OFE:

  • część obligacyjna OFE będzie przekazana do ZUS.
  • przyszła składka do OFE będzie dobrowolna.
  • składka na poziomie 2,92 proc. w części akcyjnej.
  • środki będą stopniowo przenoszeniem z OFE do ZUS przed emeryturą (tzw. suwak).

Reforma przewiduje obniżenie opłat, jakie OFE mogą pobierać od swoich członków. Opłata od składki, która obecnie wynosi 3,5% od każdej wpłaty, zostanie zmniejszona o połowę. OFE będą pobierać mniej również za zarządzanie środkami swoich klientów. Dzięki temu przyszli emeryci zaoszczędzą nawet kilkaset milionów złotych rocznie.

Zmieni się polityka inwestycyjna OFE. Obligacje skarbowe znajdujące się w portfelach funduszy zostaną przeniesione do ZUS. OFE nie będą mogły w nie dłużej inwestować. W zamian, fundusze będą mogły więcej inwestować w realną gospodarkę: akcje giełdowych spółek, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne. Dotychczasowe limity na te instrumenty zostaną poluzowane.

Poszerzy się również oferta inwestycyjna funduszy. Pojawią się w niej nowe instrumenty - m.in. samorządowe obligacje przychodowe i instrumenty pochodne. OFE będą mogły pożyczać papiery wartościowe. 

W związku ze zmianami w polityce inwestycyjnej OFE każdy z jego członków będzie mógł zdecydować, czy nadal chce przekazywać nowe składki emerytalne do swojego funduszu, czy przenieść wszystkie składki do ZUS. Na podjęcie decyzji będzie miał w sumie sześć miesięcy od wejścia nowych przepisów w życie.

Osoby, które zdecydują się na pozostanie w OFE będą do swojego funduszu przekazywały składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. O uczestnictwie w OFE będą mogły zdecydować także wszystkie osoby, które dopiero rozpoczną karierę zawodową.

Wypłatą emerytur z funduszy emerytalnych zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywać na obecnych zasadach. Aby zminimalizować ryzyko związane z wahaniami na rynkach finansowych, środki z OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego zaczną być stopniowo przenoszone do ZUS w wysokości 1/10 zgromadzonych środków rocznie.

źródło: KPRM i MPiPS

Więcej o Aktualności