ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 r.

Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w przyszłym roku szacunkowo o 2,14%.

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dn. 16.07.2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 816) zwiększenie to ustalono na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Jest to minimalny poziom, jaki dopuszczają przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Przypomnijmy, że zasady przeprowadzania waloryzacji uregulowane zostały w przepisach art. 88–90 i 93 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o FUS”. Emerytury i renty corocznie podlegają waloryzacji od dn. 01.03. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji – obejmuje emerytury i renty przyznane przed jej terminem, czyli przed dniem 01.03.2011 r. (art. 88 ust. 2 i 4 ustawy o FUS).

Waloryzacji podlega kwota świadczenia (oraz podstawa jego wymiaru) w takiej wysokości, jaka przysługuje emerytowi (renciście) w ostatnim dniu lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Wzrost świadczeń zależy od wysokości wskaźnika waloryzacji.

G. Rompel

Więcej o Aktualności