ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2013 roku

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2013 roku

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS w 2013 roku

Znamy już wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2013 roku, po przekroczeniu której płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania do ZUS wymienionych składek.

Podstawa wymiaru składek w bieżącym roku nie może przewyższyć kwoty 111 390 zł, czyli, jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Powyższy limit podano w obwieszczeniu MPiPS z dn. 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r. poz. 1018).

Przypominamy, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie, ustalone na poziomie 3713 zł, to kwota przyjmowana do obliczenia minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Zatem najniższa podstawa naliczania składek dla przedsiębiorców w 2013 r. wyniesie 2227,80 zł.

B. Opar

Więcej o Aktualności

Czytaj również