ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

eWUŚ - zweryfikuj swoje dane w ZUS i NFZ

eWUŚ - zweryfikuj swoje dane w ZUS i NFZ

eWUŚ - zweryfikuj swoje dane w ZUS i NFZ

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie, dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ. Bardzo ważne jest zatem, żeby w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) były aktualne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego i członkach rodzin ubezpieczonych.

W związku z powyższym ZUS zwrócił się do ubezpieczonych i płatników o sprawdzenie danych, które zostały przesłane w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy), powinni  sprawdzić, czy do ZUS przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach.

Ubezpieczeni


Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o:

  • uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.),
  • ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek.

Płatnicy składek

Warto, aby płatnicy składek również zwrócili uwagę na prawidłowość danych dotyczących osób ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem członków ich rodzin. Często zdarza się bowiem, że nie dokonano wyrejestrowania w przypadkach, gdy:

  • wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny,
  • członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
  • pełnoletni członek rodziny ukończył naukę,
  • członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.).

źródło: ZUS

Więcej o Aktualności