ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zasiłek macierzyński przedsiębiorczych matek będzie zależał od czasu prowadzenia firmy

Zasiłek macierzyński przedsiębiorczych matek będzie zależał od czasu prowadzenia firmy

Zasiłek macierzyński przedsiębiorczych matek będzie zależał od czasu prowadzenia firmy

MPiPS pracuje nad zmianą przepisów, które uzależnią wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą od tego, jak długo prowadzona była firma.

Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jest przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku, gdy ubezpieczenie trwało krócej za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia z faktycznego okresu ubezpieczenia. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą chorobową, przychód to kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczona może zadeklarować kwotę podstawy wymiaru składek i zgodnie z uchwałą SN z dn. 21.04.2010 r. (II UZP 1/10), ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą systemową.

Taka decyzja SN spowodowała, że by dostać zasiłek macierzyński w wysokości  7,5 tys. zł miesięcznie wystarczyło na miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. Zdaniem ZUS dochodzi do sytuacji, gdzie ubezpieczona faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rejestrownie firmy ma na celu wyłudzenie pieniędzy z ZUS.

Resort pracy zapowiada, że planowana na styczeń zmiana przepisów będzie uzależniała wysokość zasiłku macierzyńskiego dla wspomnainych osób od długości prowadzenia działalności.

G. Rompel

Więcej o Aktualności

Czytaj również