ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa o ZFŚS - nowy jednolity tekst

Ustawa o ZFŚS - nowy jednolity tekst

Ustawa o ZFŚS - nowy jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dn. 28.05.2012 r. pod poz. 592 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.04.2012 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 04.04.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335).

Nowy tekst jednolity ustawy o ZFŚS uwzględnia zmiany:

  • wprowadzone za pośrednictwem 13 nowelizacji opublikowanych w okresie od listopada 1996 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 647) do grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 291, poz. 1707),
  • wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 04.04.2012 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP ujęto przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy o ZFŚS – dotyczy to regulacji przejściowych oraz unormowań odnoszących się do innych aktów prawnych.

Ustawa o ZFŚS zawiera przepisy, które określają m.in.:

  • zasady tworzenia Funduszu i rezygnacji z jego funkcjonowania oraz wysokość i sposób wypłacania świadczenia urlopowego (art. 3 i 4),
  • zasady naliczania odpisów i zwiększeń na Fundusz (art. 5 i 6),
  • źródła zwiększania środków zgromadzonych na Funduszu (art. 7),
  • zasady korzystania z Funduszu oraz prowadzenia wspólnej działalności socjalnej pracodawców (art. 8 i 9),
  • zasady administrowania środkami Funduszu oraz odpowiedzialność wykroczeniową (art. 10–12a).

Maciej Ofierski

Więcej o Aktualności