ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych

Wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych

Wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej w 2012 r. oraz kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych.

Rząd zaproponował wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, a także wzrost zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 października 2012 roku do uzyskania świadczenia pomocy społecznej będzie uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł. Kwota kryterium zostanie podniesiona o 105 zł - obecnie kryterium to wynosi 351 zł. W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe zostanie podniesione z 477 zł obecnie do 542 zł.

Z kolei wysokość zasiłku rodzinnego ma miesięcznie wynieść od dnia 1 listopada 2012 roku:

 •   77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie wynosi 68 zł);
 • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie jest to 91 zł);
 • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie jest to 98 zł).


Zaproponowano również, by kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosiły:

 • 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - od 1 listopada 2012 r.,
 • 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - od 1 listopada 2014 r.

Obecnie wspomniane wyżej kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 504 zł i 583 zł.

Bez zmian pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka - nadal będzie to kwota 1000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł;
 • samotnego wychowywania dziecka:

→  zdrowego - 170 zł,

→  niepełnosprawnego - 250 zł;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

→  do 5 roku życia - 60 zł,

→  powyżej 5 roku życia - 80 zł;

 • rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł raz na rok;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole:

→  na wydatki zw. z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła - 90 zł,

→  na wydatki zw. z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła - 50 zł;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł.


Nie zmieni się wysokość:

 • zasiłku pielęgnacyjnego - nadal będzie to kwota 153 zł,
 • świadczenia pielęgnacyjnego - 520 zł,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł.


Należy podkreślić, że kryterium dochodowe do uzyskania świadczeń rodzinnych nie zmieniło się od maja 2004 r., czyli od wejścia w życie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chociaż w 2006 r. miała miejsce weryfikacja niektórych kwot z ustawy - zwiększono kwoty wybranych dodatków i zasiłku - to jednak nie zmieniono kwot kryterium dochodowego. Z kolei ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych i innych wskaźników z ustawy o pomocy społecznej miała miejsce w 2006 roku - od tego czasu nie uległy one zmianie. Taka sytuacja przyczyniła się do tego, że wiele osób utraciło prawo do świadczeń pomocy społecznej i rodzinnych.

G.R-K; źróło: KPRM

Więcej o Aktualności

Czytaj również