ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 01.06.2012 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 01.06.2012 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 01.06.2012 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2012 r. od dn. 01.06.2012 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w I kw. 2012 r. ukształtowała się na poziomie 3646,09 zł, a zatem w okresie od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 145,84 zł – w 1. roku nauki,
  • 182,30 zł  – w 2. roku nauki,
  • 218,77 zł – w 3. roku nauki.


Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

145,84 zł

emerytalne

14,23 zł

14,23 zł

rentowe

9,48 zł

2,19 zł

chorobowe

3,57 zł

w 2. roku nauki

182,30 zł

emerytalne

17,79 zł

17,79 zł

rentowe

11,85 zł

2,73 zł

chorobowe

4,47 zł

w 3. roku nauki

218,77 zł

emerytalne

21,35 zł

21,35 zł

rentowe

14,22 zł

3,28 zł

chorobowe

5,36 zł

  

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B.O.

Więcej o Aktualności