ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - nowy tekst jednolity

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - nowy tekst jednolity

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - nowy tekst jednolity

Jedna z najczęściej nowelizowanych ustaw w polskim systemie prawnym, czyli ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350), doczekała się nowej urzędowej wersji – w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 03.04.2012 r. poz. 361) zawarto oficjalnie ujednolicony tekst powołanego aktu prawnego.

Nowy adres publikacyjny ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 361. Urzędowa wersja tej ustawy obejmuje:

  • wszelkie dotychczasowe modyfikacje ujęte w poprzednim tekście jednolitym (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307),
  • 22 zmiany ogłoszone w okresie od lutego 2010 r. do września 2011 r.,
  • zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 05.01.2012 r.

Aktualny tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym nie obejmuje przepisów wyszczególnionych w ust. 2 obwieszczenia Marszałka RP z dn. 17.01.2012 r. (są to przede wszystkim regulacje przejściowe i zmiany dotyczące innych ustaw).

M.O.

Więcej o Aktualności