ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wysokość refundacji składek osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wysokość refundacji składek osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wysokość refundacji składek osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

PFRON podał informacje o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, od których zależy wysokość refundacji składek dokonywanych przez PFRON.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Zatem kwota składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w miesiącach luty-grudzień 2012 roku wynosi:

  • 412,97 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 169,25 zł – na ubezpieczenie rentowe.


W związku z powyższym kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za  luty-grudzień 2012 r. wynoszą:
1) w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (100%) - 582,22 zł,
2) w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (60%) - 349,33 zł
3) w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (30%) - 174,67 zł.

Natomiast kwota składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą (zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia) wynosi w lutym-grudniu 2012 r.:

  • 87,84 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 36,00 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące luty-grudzień 2012 r. wynoszą:
1) w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (100%) - 123,84 zł,
2) w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (60%) - 74,30 zł
3) w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (30%) - 37,15 zł.

źródło: PFRON

Więcej o Aktualności