ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

ZUS podał informację o najwyższej podstawie wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2011 r., styczniu i lutym 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Przypomnijmy, że dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mogą podlegać:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórcy i artyści,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.


Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 103, poz. 1042) - przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2011 r. wynosiło 3416,00 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać 250% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2011 r., styczniu i lutym 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8540,00 zł.

źródło: ZUS

Więcej o Aktualności