ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Czas pracy w 2012 roku

Czas pracy w 2012 roku

Czas pracy w 2012 roku

W roku 2012 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 252 dni pracy i 2016 godzin roboczych. Oznacza to, że w tym aspekcie nie istnieje różnica między rokiem 2011 a 2012.

W innych kwestiach związanych z ustalaniem harmonogramów czasu pracy – w roku 2011 i 2012 – warto odnotować kilka różnic. W 2012 r. najwięcej dni roboczych (23) i godzin do przepracowania (184) wystąpi w październiku. W roku 2011 najbardziej „pracowitym” miesiącem był marzec z identycznymi danymi liczbowymi. Z kolei najkrócej pracę trzeba będzie świadczyć w 2012 r. w grudniu (152 godziny przy 19 dniach roboczych). W roku 2011 nie ma tak krótkiego miesiąca pracy – najmniejsza liczba godzin pracy i dni roboczych (160 i 20) przypada w styczniu, lutym, kwietniu i listopadzie.
Niewielkie różnice pomiędzy 2011 i 2012 rokiem dotyczą okresów rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. W odniesieniu do trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego rezultat obliczeń jest następujący:

  • okres styczeń–marzec obejmuje 512 godzin pracy i 64 dni robocze (w 2011 r. 504 godziny i 63 dni pracy),
  • okres kwiecień–czerwiec obejmuje 488 godzin pracy i 61 dni roboczych (w 2011 r. 496 godziny i 62 dni robocze),
  • okres lipiec–wrzesień obejmuje 512 godzin pracy i 64 dni robocze (w 2011 r. 520 godzin i 65 dni roboczych),
  • okres październik–grudzień obejmuje 504 godziny pracy i 63 dni robocze (w 2011 r. 496 godzin i 62 dni robocze).

W przypadku czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych zarówno w 2011, jak i 2012 r. w okresie od maja do sierpnia przypada taka sama liczba godzin pracy (680) i oczywiście identyczna liczba dni roboczych (85). Styczeń–kwiecień 2012 r. obejmuje 672 godziny pracy (w 2011 r. jest to 664 godziny robocze), natomiast wrzesień–grudzień 2012 r. ma 664 godziny do przepracowania (przy 672 godzinach w tym samym okresie 2011 r.). Jeżeli chodzi o okresy sześciomiesięczne, to wyniki obliczeń między 2011 i 2012 r. są tożsame – w okresie od stycznia do czerwca występuje 1000 godzin pracy, zaś w okresie od lipca do grudnia wspomnianych godzin jest 1016.

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej wyliczania opierają się na założeniu, że praca odbywa się od poniedziałku do piątku, tzn. sobota jest dniem wolnym wyznaczonym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (taki system organizacji zatrudnienia jest najbardziej upowszechniowy). Istnieją jednakże inne systemy, przewidujące, iż dniem wolnym wskazanym w związku z obowiązywaniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest inny dzień niż sobota (np. poniedziałek). Wówczas zaprezentowany w niniejszym tekście sposób obliczania wymiaru czasu pracy musi zostać odpowiednio zmodyfikowany. Wymaga zaznaczenia, że możliwość różnicowania wymiarów czasu pracy w zależności od tego, który dzień tygodnia jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest efektem zmian w k.p. wprowadzonych ustawą z dn. 24.09.2010 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1459), która weszła w życie z dniem 01.01.2011 r. W ramach wspomnianej noweli w art. 130 k.p. dodano § 21, stanowiący że święto przypadające w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniża wymiaru czasu pracy. Mimo wątpliwości co do zasadności tego zapisu, który spowodował odejście od dotychczasowej praktyki obniżania wymiaru czasu pracy z tytułu każdego święta (od poniedziałku do soboty) bez stosowania wyjątku określonego w art. 130 § 21 k.p., wymieniony przepis będzie obowiązywał w 2012 r.

Maciej Ofierski


Więcej o Aktualności