ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Minimalne wynagrodzenie - propozycja resortu pracy

Minimalne wynagrodzenie - propozycja resortu pracy

Minimalne wynagrodzenie - propozycja resortu pracy

Opublikowany przez MPiPS projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1500 zł.

Kwota 1500 zł oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8,2% w porównaniu do obecnie obowiązującego, które przypomnijmy wynosi 1386 zł.

Z rządową propozycją podwyższenia płacy minimalnej nie zgadza się większość organizacji pracodawców oraz organizacje związkowe, które postulują większą podwyżkę, tak by minimalne wynagrodzenie wzrosło do 50% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Z wyliczeń rządu wynika, że zwiększenie minimalnej pensji do 1500 zł doprowadzi do wzrostu wydatków budżetu o ok. 118,3 mln w skali roku, głównie z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń i składek, których wysokość jest ściśle uzależniona od minimalnego wynagrodzenia.

W uzasadnieniu projektu resort pracy stwierdza, że nie jest w stanie ocenić, jak podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wpłynie na rynek pracy, ponieważ nie posiada „badań, które uwzględniałyby wszystkie czynniki determinujące sytuację na rynku”.

źródło: MPiPS

Więcej o Aktualności

Czytaj również