ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Tablica średniego dalszego trwania życia

Tablica średniego dalszego trwania życia

Tablica średniego dalszego trwania życia

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał w komunikacie tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) GUS ogłosił w Komunikacie tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Tablica ta stanowi podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r. oraz  obliczenia przez ZUS wysokości hipotetycznej emerytury. Komunikat oczekuje na publikację w Monitorze Polskim.

Zgodnie z regulacjami ww. ustawy emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia (czyli kwota składek na  ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

G.R-K., źródło: GUS

Więcej o Ubezpieczenia społeczne