ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego

Po okresie co najmniej 14 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka, który złożył u swego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 180 § 6 k.p., pracownica najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy zobowiązana jest powiadomić pisemnie pracodawcę o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. We wniosku należy podać liczbę wykorzystanych tygodni urlopu macierzyńskiego oraz przysługujący ogólny wymiar tego urlopu. Trzeba także dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy ojca wychowującego dziecko z oznaczonym terminem rozpoczęcia przez niego urlopu. Dzień wskazany w zaświadczeniu musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji pracownicy z części urlopu macierzyńskiego.