ZAMÓW DOSTĘP
Przypomnij mi login i hasło
Wyszukiwanie zaawansowane »

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP

Powyższy formularz jest zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia pracodawcy wykonującego, zgodnie z art. 23711 § 1 k.p., zadania służby bhp oraz szkolenia okresowego pracownika. Zaświadczenie wydaje organizator szkolenia, czyli odpowiednio pracodawca lub jednostka prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych uczestnika szkolenia. Zaświadczenie, o którym mowa, należy stosować od dnia 24.11.2007 r.


Wydrukuj poradę lub pobierz jako PDF
Get Acrobat Reader

Pobierz załączniki: