Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016  
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
07-02-2016  
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”, wprowadza jedną korektę w przepisach ustawy z dn....
Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
05-02-2016  
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn....
Powszechny obowiązek obrony RP oraz służba zastępcza – zmiany wynikające z nowelizacji k.p.
03-02-2016  
Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej...

Tematy dnia

IMAGE


MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016  
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji...
IMAGE


Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
09-02-2016  
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników...
IMAGE


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
10-02-2016  
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8% więcej w...
IMAGE


Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016  
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych...

IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
IMAGE Od marca 2016 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury
12-02-2016
Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku...
IMAGE Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu
12-02-2016
Z początkiem marca zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. 
IMAGE 500 zł dla 3,7 mln dzieci
11-02-2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało informacje dotyczące ilości osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach...
IMAGE Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego...
IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
IMAGE Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego...
IMAGE Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE – nowa ustawa
28-01-2016
Z dniem 18.01.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach...
IMAGE Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
04-02-2016
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i...
BHP
Profilaktyczne posiłki i napoje przy pracy zimą
13-01-2016
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w...
Niska temperatura w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
08-01-2016
Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r....
Gospodarka i finanse
MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
10-02-2016
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85...
Księgowość w kadrach
W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.
09-02-2016
Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji...
Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
08-02-2016
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane...
Prawo pracy
MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego...
Zmiany prawa
Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
07-02-2016
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”,...
ZUS
Od marca 2016 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury
12-02-2016
Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku...
Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu
12-02-2016
Z początkiem marca zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. 

IMAGE Ważność interpretacji podatkowej w przypadku przekształcenia firmy
12-02-2016
 Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w mocy pozostaną wiążące interpretacje podatkowe,...
IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
IMAGE Nieodpłatne świadczenie usług przez instytucję kultury a podatek
21-01-2016
 Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 2 pkt . 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...
IMAGE Kasa fiskalna u pracodawcy a prywatne korzystanie z samochodu służbowego
22-01-2016
 Czy Spółka świadczyć będzie na rzecz pracowników nieodpłatną usługę polegającą na użyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych...
IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
IMAGE Ważność interpretacji podatkowej w przypadku przekształcenia firmy
12-02-2016
 Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w mocy pozostaną wiążące interpretacje podatkowe,...
IMAGE Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
08-02-2016
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane...
IMAGE Zwolnienie podatkowe za częściowo odpłatny dowóz do pracy
04-02-2016
Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie...

Tematy dnia

MRPiPS: plany na 2016 rok
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji...
Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników...
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8% więcej w...
Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych...
Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. poznaliśmy wysokość składki zdrowotnej dla osób...
Czy fiskus może ściągać zaległe podatki, unieważniając darowizny?
Jak wynika ze skarg napływających do Biura Rzecznika, organy skarbowe coraz częściej próbują dochodzić zaległości podatkowych, sięgając do majątku, który dłużnik darował osobom...
Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”, wprowadza jedną korektę w przepisach ustawy z dn....
Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn....
Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.
W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano zmian również w innych aktach prawnych, w tym w...
Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i pracodawca na tym zyskaliśmy, więc wtedy o tym nie...
Zwolnienie podatkowe za częściowo odpłatny dowóz do pracy
Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób...
Wypłata podwójnego wynagrodzenia
"Czy omyłkowo wypłacone podwójne wynagrodzenie już niepracującego pracownika, które nie zostało zwrócone, należy ująć w dochodach pracownika, oskładkować i opodatkować, czy też są to...
IMAGE


Praktyczna nauka zawodu – zasady dofinansowania rzemieślników
10-02-2016  
„Czy urząd miasta miał prawo odmówić przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, po zdanym egzaminie czeladniczym?” „Pracownik młodociany odbywał naukę...
IMAGE


Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
05-02-2016  
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i pracodawca na tym zyskaliśmy, więc wtedy o tym nie...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla