Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
05-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa,...
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - jednolity tekst ustawy
04-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 487 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości...
Gospodarka finansowa Funduszu Pracy - jednolity tekst rozporządzenia
28-04-2016  
W obwieszczeniu MRPiPS z dn. 30.03.2016 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 08.04.2016 r. pod pozycją 472, został ogłoszony – w załączniku – jednolity tekst rozp. MPiPS z dn....
Okresowe oceny urzędników i pracowników służby cywilnej - nowe przepisy wykonawcze
28-04-2016  
Z dniem 23.04.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 04.04.2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników...

Tematy dnia

IMAGE


Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
06-05-2016  
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Zgodnie z najnowszym orzecznictwem (w...
IMAGE


Ochrona miejsc pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych - projekt zmian
06-05-2016  
Podczas 17. posiedzenia Sejmu RP (27–29.04.br.) zaplanowano przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...
IMAGE


Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
05-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa,...
IMAGE


Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - jednolity tekst ustawy
04-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 487 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

IMAGE Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej - 30.04.br. MRPiPS uruchomiło nowy program pomocowy
06-05-2016
MRPiPS poinformowało, że z dniem 30.04.br. został uruchomiony nowy projekt pomocowy pod nazwą „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i...
IMAGE Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
06-05-2016
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej...
IMAGE Ochrona miejsc pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych - projekt zmian
06-05-2016
Podczas 17. posiedzenia Sejmu RP (27–29.04.br.) zaplanowano przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o...
IMAGE Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w kampanii 2016 r.
06-05-2016
Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia...
IMAGE Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
05-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
06-05-2016
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej...
IMAGE Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej - 30.04.br. MRPiPS uruchomiło nowy program pomocowy
06-05-2016
MRPiPS poinformowało, że z dniem 30.04.br. został uruchomiony nowy projekt pomocowy pod nazwą „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i...
IMAGE Ochrona miejsc pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych - projekt zmian
06-05-2016
Podczas 17. posiedzenia Sejmu RP (27–29.04.br.) zaplanowano przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o...
IMAGE Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
05-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia...
BHP
Czy zwrot kosztów leczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
21-04-2016
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla...
Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet - do sejmu wpłynął projekt noweli k.p.
11-04-2016
W dniu 31.03.br. skierowano do I czytania na posiedzeniu sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...
Gospodarka i finanse
Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w kampanii 2016 r.
06-05-2016
Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia...
Resort finansów chce ograniczyć zjawisko „szarej strefy” w sektorze paliwowym
05-05-2016
Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych....
Księgowość w kadrach
Opłata składek ZUS a podatek
04-05-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne...
PIT: finansowanie przez pracodawcę kosztów przynależności, członkostwa i certyfikacji pracownika
02-05-2016
Czy koszty przynależności/członkostwa i certyfikacji profesjonalnych organizacji zgodnych z celami biznesowymi pracodawcy, pokrywane przez...
Prawo pracy
Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej - 30.04.br. MRPiPS uruchomiło nowy program pomocowy
06-05-2016
MRPiPS poinformowało, że z dniem 30.04.br. został uruchomiony nowy projekt pomocowy pod nazwą „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i...
Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
06-05-2016
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej...
Zmiany prawa
Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
05-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia...
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - jednolity tekst ustawy
04-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 487 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia...
ZUS
Rada Nadzorcza ZUS uzupełniła skład zarządu o dwóch nowych członków
05-05-2016
Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołała w dniu 04.05.2016 r. dwóch nowych członków Zarządu. Dorota Bieniasz będzie...
Opłata składek ZUS a podatek
04-05-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne...

IMAGE PIT: finansowanie przez pracodawcę kosztów przynależności, członkostwa i certyfikacji pracownika
02-05-2016
Czy koszty przynależności/członkostwa i certyfikacji profesjonalnych organizacji zgodnych z celami biznesowymi pracodawcy, pokrywane przez...
IMAGE Opłata składek ZUS a podatek
04-05-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne...
IMAGE Czy można kwotę netto z faktur za paliwo wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
27-04-2016
Wnioskodawca nie posiada własnego samochodu, a często zdarza się, że potrzebuje go w związku z prowadzoną przez niego działalnością...
IMAGE Sprzedaż udziałów we wspólnym pomieszczeniu a ulga mieszkaniowa
18-04-2016
Czy pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów we wspólnym pomieszczeniu gospodarczym w całości przeznaczone na remont posiadanego...
IMAGE Opłata składek ZUS a podatek
04-05-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne...
IMAGE PIT: finansowanie przez pracodawcę kosztów przynależności, członkostwa i certyfikacji pracownika
02-05-2016
Czy koszty przynależności/członkostwa i certyfikacji profesjonalnych organizacji zgodnych z celami biznesowymi pracodawcy, pokrywane przez...
IMAGE PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna na okulary korekcyjne
29-04-2016
Wnioskodawczyni posiada fakturę VAT dokumentującą zakup okularów korekcyjnych, które z uwagi na chorobę narządu wzroku, która przyczyniła...
IMAGE PIT za 2015: rozliczenie ulgi prorodzinnej
29-04-2016
Czy w zeznaniu za 2015 r. i dalsze lata Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać rozliczenia ulgi na dwoje dzieci w wysokości 100%?

Tematy dnia

Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Zgodnie z najnowszym orzecznictwem (w...
Ochrona miejsc pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych - projekt zmian
Podczas 17. posiedzenia Sejmu RP (27–29.04.br.) zaplanowano przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...
Ustawa o samorządzie województwa - jednolity tekst aktu prawnego
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa,...
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - jednolity tekst ustawy
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.04.2016 r. pod pozycją 487 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości...
Opłata składek ZUS a podatek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne za pracowników. Czy...
PIT: finansowanie przez pracodawcę kosztów przynależności, członkostwa i certyfikacji pracownika
Czy koszty przynależności/członkostwa i certyfikacji profesjonalnych organizacji zgodnych z celami biznesowymi pracodawcy, pokrywane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika w rozumieniu...
Gospodarka finansowa Funduszu Pracy - jednolity tekst rozporządzenia
W obwieszczeniu MRPiPS z dn. 30.03.2016 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 08.04.2016 r. pod pozycją 472, został ogłoszony – w załączniku – jednolity tekst rozp. MPiPS z dn....
Rodzina 500+ w ciągu miesiąca złożonych zostało ponad 2 mln wniosków
Wnioski złożyło już 2 mln osób. W sumie uprawnionych do świadczenia jest 2,7 mln rodziców i opiekunów. Łącznie wsparciem objętych może zostać ok. 3,7 mln dzieci.
Okresowe oceny urzędników i pracowników służby cywilnej - nowe przepisy wykonawcze
Z dniem 23.04.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 04.04.2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników...
Rodzina 500+: Świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji
Środki z programu „Rodzina 500 plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni...
PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna na okulary korekcyjne
Wnioskodawczyni posiada fakturę VAT dokumentującą zakup okularów korekcyjnych, które z uwagi na chorobę narządu wzroku, która przyczyniła się do wydania orzeczenia o niepełnosprawności,...
PIT za 2015: rozliczenie ulgi prorodzinnej
Czy w zeznaniu za 2015 r. i dalsze lata Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać rozliczenia ulgi na dwoje dzieci w wysokości 100%?
PIT za 2015: jak rozliczyć ulgę na dziecko w przypadku separacji rodziców?
Od 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio...
IMAGE


Kiedy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?
06-05-2016  
Czy przy wypowiedzeniach zmieniających, należy przeprowadzać procedurę zwolnień grupowych? Kiedy przysługuje nam odprawa pieniężna i w jakiej wysokości? Zgodnie z najnowszym orzecznictwem (w...
IMAGE


Ulga prorodzinna
18-04-2016  
Jak rozliczyć podatek dochodowy w uldze na dzieci? "Mój mąż w 2015 r. pracował w Czechach u miejscowego pracodawcy i tam rozliczył się z podatku dochodowego, składając w czeskim urzędzie...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla