Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej...
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
25-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich...
Ustawa o rzemiośle – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
24-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.08.2015 r. pod pozycją 1128 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle, w...
Kodeks wykroczeń – jednolity tekst ustawy
19-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 04.08.2015 r. pod pozycją 1094 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń, w...

Tematy dnia

IMAGE


Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej...
IMAGE


Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015  
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia, które nie spełnia wymogów przewidzianych dla...
IMAGE


Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
25-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich...
IMAGE


Ustawa o rzemiośle – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
24-08-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.08.2015 r. pod pozycją 1128 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle, w...

IMAGE Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...
IMAGE Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia,...
IMAGE W pierwszym półroczu 2015 r. ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 100 mln zł
27-08-2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w drugim kwartale 2015 roku. W komunikacie...
IMAGE Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników o wartości 488 mln zł
26-08-2015
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów omówiła rozwiązania, które pomogą rolnikom w walce z suszą. Rząd przeznaczy na ten cel 488 mln...
IMAGE Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
26-08-2015
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej...
IMAGE Ustawa o rzemiośle – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
24-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.08.2015 r. pod pozycją 1128 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia,...
IMAGE Zmiany w k.p. wynikające z noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
18-08-2015
Z dniem 14.08.br. wchodzą w życie zmiany do k.p. wprowadzone za pośrednictwem ustawy z dn. 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach...
IMAGE Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
21-08-2015
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W...
BHP
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
25-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...
Wysoka temperatura w miejscu pracy
14-08-2015
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić...
Gospodarka i finanse
Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników o wartości 488 mln zł
26-08-2015
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów omówiła rozwiązania, które pomogą rolnikom w walce z suszą. Rząd przeznaczy na ten cel 488 mln...
Nie wzrośnie limit zastawu skarbowego na 2016 rok
21-08-2015
Limit wartości rzeczy, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Od 1 stycznia 2016 roku, tak jak...
Księgowość w kadrach
Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
26-08-2015
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej...
Dyskryminacja pośrednia kobiet - różnice płac
20-08-2015
Już od kilkudziesięciu lat ruchy feministyczne podkreślają istnienie nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Od tamtego momentu analizy...
Prawo pracy
Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia,...
Od 1 września niższe wpłaty na PFRON
25-08-2015
Od września br. obniżeniu ulegnie wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
Zmiany prawa
Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
25-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...
ZUS
W pierwszym półroczu 2015 r. ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 100 mln zł
27-08-2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w drugim kwartale 2015 roku. W komunikacie...
Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za II kw. 2015 r.
25-08-2015
Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 roku. Wskaźnik ten utrzymano na...

IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
25-08-2015
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien...
IMAGE Zwolnienie podatkowe za częściowo odpłatny dowóz do pracy
08-06-2015
Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie...
IMAGE Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
26-08-2015
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej...
IMAGE MPiPS: zasiłek pogrzebowy nie ma pokryć kosztów pogrzebu
22-07-2015
Wysokość zasiłku pogrzebowego nie będzie w najbliższym czasie zmieniana, gdyż jego celem nie było i nie jest umożliwienie pokrycia pełnych...
IMAGE Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
26-08-2015
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej...
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
25-08-2015
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien...
IMAGE Przychód pracownika a szkolenia zawodowe - wyrok NSA
06-08-2015
"Nie jest możliwe określenie zindywidualizowanej wartości świadczeń uzyskiwanych przez pracownika, a zatem brak jest podstaw do ustalenia dla...
IMAGE Rozliczenie nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom
05-08-2015
Czy nagrody pieniężne przyznane pracownikom w danym miesiącu za miesiąc poprzedni i wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc...

Tematy dnia

Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej...
Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia, które nie spełnia wymogów przewidzianych dla...
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich...
Ustawa o rzemiośle – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.08.2015 r. pod pozycją 1128 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle, w...
Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad...
Dyskryminacja pośrednia kobiet - różnice płac
Już od kilkudziesięciu lat ruchy feministyczne podkreślają istnienie nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Od tamtego momentu analizy nie pozostawiają złudzeń, że podległość i...
Kodeks wykroczeń – jednolity tekst ustawy
W Dzienniku Ustaw z dnia 04.08.2015 r. pod pozycją 1094 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń, w...
Zmiany przepisów płacowych dotyczących pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Z dniem 01.09.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników...
Zmiany w k.p. wynikające z noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
Z dniem 14.08.br. wchodzą w życie zmiany do k.p. wprowadzone za pośrednictwem ustawy z dn. 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – jednolite przepisy wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z dnia 06.08.2015 r. pod pozycją 1110 opublikowano obwieszczenie szefa resortu pracy z dn. 08.07.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MG,PiPS z...
Przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy
Składki na ubezpieczenie społeczne kontraktów menadżerskich.
Wysoka temperatura w miejscu pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury...
Zaległy urlop wypoczynkowy
"Czy urlop 14 dni kalendarzowych (urlop 2-tygodniowy) musi być przez pracownika wykorzystany tylko z roku bieżącego, czy może być wykorzystany z ubiegłego roku (zaległy urlop), oraz czy urlop...
IMAGE


Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015  
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia, które nie spełnia wymogów przewidzianych dla...
IMAGE


Zaległy urlop wypoczynkowy
14-08-2015  
"Czy urlop 14 dni kalendarzowych (urlop 2-tygodniowy) musi być przez pracownika wykorzystany tylko z roku bieżącego, czy może być wykorzystany z ubiegłego roku (zaległy urlop), oraz czy urlop...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla