Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
25-11-2015  
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych, w...
Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia
23-11-2015  
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1814 ogłoszono ustawę zmieniającą z dn. 25.09.2015 r., stanowiącą nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U....
Opublikowano nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
23-11-2015  
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1928 opublikowano ustawę z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowa ustawa wprowadza kadencyjność na stanowiskach prezesa i...

Tematy dnia

IMAGE


TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
25-11-2015  
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o...
IMAGE


Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu
25-11-2015  
Jednym z tematów wtorkowych obrad Rady Ministrów była realizacja tegorocznego budżetu oraz prace nad budżetem na 2016 rok. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier odniosła...
IMAGE


Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych, w...
IMAGE


Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015  
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

IMAGE Opieka nad zdrowym dzieckiem
25-11-2015
Od 02.01.2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 16...
IMAGE TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
25-11-2015
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów...
IMAGE Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu
25-11-2015
Jednym z tematów wtorkowych obrad Rady Ministrów była realizacja tegorocznego budżetu oraz prace nad budżetem na 2016 rok. Podczas konferencji...
IMAGE Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
IMAGE Opieka nad zdrowym dzieckiem
25-11-2015
Od 02.01.2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 16...
IMAGE Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
20-11-2015
Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie...
IMAGE Bezrobocie w październiku na poziomie 9,6%
10-11-2015
Ministerstwo pracy poinformowało, że stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6%. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na...
BHP
PIT: Refundacja okularów
18-11-2015
Czy koszty refundacji okularów korygujących wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia...
Nowe rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
13-11-2015
W dniu 18.11.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 07.02.2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i...
Gospodarka i finanse
Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu
25-11-2015
Jednym z tematów wtorkowych obrad Rady Ministrów była realizacja tegorocznego budżetu oraz prace nad budżetem na 2016 rok. Podczas konferencji...
Prezydent podpisał ustawę o działach administracji – powstanie Ministerstwo Energetyki
24-11-2015
Celem ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest...
Księgowość w kadrach
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę...
Prawo pracy
Opieka nad zdrowym dzieckiem
25-11-2015
Od 02.01.2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 16...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Zmiany prawa
TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
25-11-2015
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
ZUS
ZUS ostrzega przedsiębiorców przed e-mailami ws. zaległości składkowych
17-11-2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat z ostrzeżeniem dla przedsiębiorców. Chodzi o fałszywe...
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych mam
13-11-2015
Niebawem zlikwidowana zostanie luka prawna, która dotychczas pozwalała „przedsiębiorczym” przyszłym mamom w łatwy sposób uzyskać bardzo...

IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
IMAGE Wynagradzanie doświadczonych pracowników
12-11-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja nr 34763 w sprawie składników wynagrodzenia.
IMAGE Koszt przejazdu taksówką to nie przychód pracownika
19-11-2015
 Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika,...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za nadbagaż w podróży służbowej
20-11-2015
Czy koszty opłat związanych z nadbagażem (powyżej 30 kg) podczas podróży służbowej trwającej powyżej 30 dni, zwracane przez pracodawcę...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
IMAGE MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za nadbagaż w podróży służbowej
20-11-2015
Czy koszty opłat związanych z nadbagażem (powyżej 30 kg) podczas podróży służbowej trwającej powyżej 30 dni, zwracane przez pracodawcę...
IMAGE Koszt przejazdu taksówką to nie przychód pracownika
19-11-2015
 Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika,...

Tematy dnia

TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o...
Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu
Jednym z tematów wtorkowych obrad Rady Ministrów była realizacja tegorocznego budżetu oraz prace nad budżetem na 2016 rok. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier odniosła...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych, w...
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od...
Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1814 ogłoszono ustawę zmieniającą z dn. 25.09.2015 r., stanowiącą nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U....
Koszty pracy w Polsce
Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego wyniósł w 2014 roku 5149,18 zł - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
Jak rozliczyć zwrot kosztów za nadbagaż w podróży służbowej
Czy koszty opłat związanych z nadbagażem (powyżej 30 kg) podczas podróży służbowej trwającej powyżej 30 dni, zwracane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12...
Minimalna płaca dla cudzoziemca mającego wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wynosi miesięcznie...
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2015 r.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w październiku 2015 r.
Koszt przejazdu taksówką to nie przychód pracownika
 Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika, jeżeli udział w spotkaniu jest dobrowolny, a...
Ustawa o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych – jednolity tekst
W Dzienniku Ustaw z dnia 04.11.2015 r. pod pozycją 1797 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym...
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – nowe przepisy wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z dnia 04.11.2015 r. pod pozycją 1798 opublikowano nowe rozp. MKiDN z dn. 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Nowy akt wykonawczy zastępuje...
IMAGE


Likwidacja przedszkola niepublicznego i archiwizacja dokumentacji
24-11-2015  
Gdzie należy przechowywać archiwum akt osobowych pracowników?   „W 2016 r. planuję zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu przedszkola. Placówka jest niepubliczna, figuruje w...
IMAGE


Zwolnienie pracownika z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy
10-11-2015  
Jak poprawnie rozwiązać stosunek pracy z powodu długotrwałej, niezawinionej nieobecności pracownika? „Z jakiego art. Kodeksu pracy możemy zwolnić pracownika z powodu nie uzyskania zdolności...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla