Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016  
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
21-07-2016  
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością.
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016  
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...
Kodeks pracy - zmiana wynikająca z noweli ustawy o działalności leczniczej
20-07-2016  
Z dniem 15.07.br. weszły w życie, z dwoma wyjątkami, ustawa z dn. 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960), zwana dalej...

Tematy dnia

IMAGE


Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016  
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące czynnością (usługą) opodatkowaną stawką...
IMAGE


Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
21-07-2016  
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością.
IMAGE


Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
19-07-2016  
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS...
IMAGE


Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016  
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...

IMAGE ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z...
IMAGE Rozpoczęto prace nad budżetem UE na rok 2017
22-07-2016
W dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw...
IMAGE Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
IMAGE Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
IMAGE Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...
IMAGE Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
IMAGE Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego...
IMAGE PIP: Pracodawcy nie płacą za nadgodziny
21-06-2016
Na początku czerwca odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Głównym punktem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Państwowej...
IMAGE Okres wypowiedzenia umowy o pracę
08-07-2016
Okres zatrudnienia łącznie u tego samego pracodawcy przekroczył właśnie 3 lata. Czy w związku z nowymi przepisami prawa pracy mój okres...
BHP
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - nowela rozporządzenia
19-07-2016
Dnia 15.07.br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPiPS z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Gospodarka i finanse
Rozpoczęto prace nad budżetem UE na rok 2017
22-07-2016
W dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw...
Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2016 r.
21-07-2016
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2016 r. była o 6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem...
Księgowość w kadrach
Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego...
Prawo pracy
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego...
Zmiany prawa
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...
ZUS
ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...

IMAGE PIT: Moment powstania przychodu
23-07-2016
Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem płatności do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania...
IMAGE Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
IMAGE Świadczenia po zmarłym pracowniku - skutki w PIT
20-07-2016
Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za...
IMAGE Jak rozliczyć pomoc z Funduszu Pracy?
18-07-2016
Czy otrzymana pomoc jest przychodem podatkowym?
IMAGE PIT: Moment powstania przychodu
23-07-2016
Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem płatności do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania...
IMAGE Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
IMAGE Świadczenia po zmarłym pracowniku - skutki w PIT
20-07-2016
Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za...
IMAGE Jak rozliczyć pomoc z Funduszu Pracy?
18-07-2016
Czy otrzymana pomoc jest przychodem podatkowym?

Tematy dnia

Wynajęcie samochodu pracownikowi
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące czynnością (usługą) opodatkowaną stawką...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością.
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS...
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez...
Świadczenia po zmarłym pracowniku - skutki w PIT
Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pośmiertna. Czy...
Wynagrodzenie w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
W Dzienniku Ustaw z dnia 29.06.2016 r. pod pozycją 933 opublikowano rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., które stanowi nowelę do rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za...
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - nowela rozporządzenia
Dnia 15.07.br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPiPS z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U....
Rada Ministrów zdecyduje o płacy minimalnej
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł...
Jak rozliczyć pomoc z Funduszu Pracy?
Czy otrzymana pomoc jest przychodem podatkowym?
Program 500 plus ma zapewnione finansowanie
Premier Beata Szydło oraz Minister rodziny Elżbieta Rafalska i Minister finansów Paweł Szałamacha uczestniczyli w konferencji podsumowującej 3 miesiące programu „Rodzina 500 plus”. Zdaniem...
Wysoka temperatura w pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury...
Okres wypowiedzenia umowy o pracę
Okres zatrudnienia łącznie u tego samego pracodawcy przekroczył właśnie 3 lata. Czy w związku z nowymi przepisami prawa pracy mój okres wypowiedzenia będzie teraz wynosił 3 miesiące?...
Sejm przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla...
IMAGE


Teczka akt pracownika
20-07-2016  
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma...
IMAGE


Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
19-07-2016  
"Dotyczy pracownika urzędu, który jest zatrudniony na 3/4 etatu. Jaką wpisać w pkt 6 umowy o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu?"

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla