Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016  
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”.
Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym celem jest ustanowienie obowiązku potwierdzenia...
Najnowsze zmiany w prawie pracy
21-06-2016  
Z dniem 18 czerwca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.u. poz. 868), której celem jest wdrożenie do krajowego...
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21-06-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 07.06.2016 r. pod pozycją 800 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.05.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn....

Tematy dnia

IMAGE


Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016  
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”.
IMAGE


Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym celem jest ustanowienie obowiązku potwierdzenia...
IMAGE


Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016  
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i...
IMAGE


Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - jednolity tekst ustawy
29-06-2016  
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 01.06.2016 r. został zamieszczony nowy jednolity tekst ustawy z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich...

IMAGE Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
IMAGE Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym...
IMAGE Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych...
IMAGE Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - jednolity tekst ustawy
29-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 01.06.2016 r. został zamieszczony nowy jednolity tekst ustawy z dn. 29.05.1974 r. o...
IMAGE Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców będzie możliwe dopiero w kolejnym roku
29-06-2016
ZUS rozdał miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy. Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś...
IMAGE Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
IMAGE Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym...
IMAGE Umowa na czas określony z 2013 r. w świetle nowych przepisów prawa pracy
27-06-2016
"Umowa o pracę dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Stan aktualny: dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych - PCPR, DPS oraz...
IMAGE PIP: Pracodawcy nie płacą za nadgodziny
21-06-2016
Na początku czerwca odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Głównym punktem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Państwowej...
BHP
Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców będzie możliwe dopiero w kolejnym roku
29-06-2016
ZUS rozdał miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy. Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś...
PIP wyjaśnia kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary
22-06-2016
Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?
Gospodarka i finanse
500 plus: Tylko 4 dni na złożenie wniosku
28-06-2016
Już tylko 4 dni zostały na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus”...
Nie wzrośnie wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2017 roku
28-06-2016
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2016 r. (poz. 737) opublikowane zostało rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2016 r. w sprawie...
Księgowość w kadrach
Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych...
Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
Prawo pracy
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym...
Zmiany prawa
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
29-06-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
29-06-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym...
ZUS
Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - jednolity tekst ustawy
29-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 01.06.2016 r. został zamieszczony nowy jednolity tekst ustawy z dn. 29.05.1974 r. o...
Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców będzie możliwe dopiero w kolejnym roku
29-06-2016
ZUS rozdał miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy. Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś...

IMAGE Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych...
IMAGE Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
IMAGE Rozliczenie wydatków z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników do miejsca pracy
20-06-2016
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników do miejsca pracy, które...
IMAGE Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego
24-05-2016
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach...
IMAGE Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych...
IMAGE Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
IMAGE Rozliczenie kosztów rozmów telefonicznych pracowników
23-06-2016
Czy zaniechanie obciążania pracowników kosztami rozmów z telefonów komórkowych zidentyfikowanych na podstawie bilingów jako prywatne i...
IMAGE PIP wyjaśnia kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary
22-06-2016
Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

Tematy dnia

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”.
Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym celem jest ustanowienie obowiązku potwierdzenia...
Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i...
Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - jednolity tekst ustawy
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 01.06.2016 r. został zamieszczony nowy jednolity tekst ustawy z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich...
500 plus: Tylko 4 dni na złożenie wniosku
Już tylko 4 dni zostały na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, otrzymają pieniądze z...
Urlop dla poratowania zdrowia a konieczność przeprowadzenia badań lekarskich
"Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i urlop dla poratowania zdrowia. Czy psycholog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej przebywający na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2016 r. do...
Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ponownie czeka nas symboliczny wzrost emerytur i rent. Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji...
Umowa na czas określony z 2013 r. w świetle nowych przepisów prawa pracy
"Umowa o pracę dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Stan aktualny: dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych - PCPR, DPS oraz domu dziecka - są zatrudnieni od kwietnia 2013 r....
Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9...
Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21...
Dzień ojca - jakie prawa przysługują pracującym ojcom
Dzisiaj dzień ojca. Z jakich uprawnień mogą skorzystać ojcowie w pracy?
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 2017 rok
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 12 zł brutto (ok. 13 zł...
Rozliczenie kosztów rozmów telefonicznych pracowników
Czy zaniechanie obciążania pracowników kosztami rozmów z telefonów komórkowych zidentyfikowanych na podstawie bilingów jako prywatne i wprowadzenie limitów na rozmowy służbowe oraz...
IMAGE


Urlop dla poratowania zdrowia a konieczność przeprowadzenia badań lekarskich
28-06-2016  
"Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i urlop dla poratowania zdrowia. Czy psycholog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej przebywający na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2016 r. do...
IMAGE


Umowa na czas określony z 2013 r. w świetle nowych przepisów prawa pracy
27-06-2016  
"Umowa o pracę dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Stan aktualny: dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych - PCPR, DPS oraz domu dziecka - są zatrudnieni od kwietnia 2013 r....

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla