Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
05-10-2015  
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...
Państwowa Inspekcja Sanitarna – jednolite przepisy
05-10-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.09.2015 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 26.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji...
Nowe zasady refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
30-09-2015  
Niewielkie opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z PFRON – taką zmianę wprowadzają przepisy ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o...

Tematy dnia

IMAGE


Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015  
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej...
IMAGE


Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
05-10-2015  
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...
IMAGE


Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...
IMAGE


Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
06-10-2015  
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

IMAGE Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu?...
IMAGE Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym...
IMAGE Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i...
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
IMAGE Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
IMAGE Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
IMAGE Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym...
IMAGE Państwowa Inspekcja Sanitarna – jednolite przepisy
05-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.09.2015 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 26.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Jak zatrudnić emeryta?
29-09-2015
Osobę przebywającą na wcześniejszej emeryturze lub emeryturze można zatrudnić na umowę o pracę lub zawrzeć z nią umowę cywilno-prawną....
BHP
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...
Wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty – zmiana w rozporządzeniu
23-09-2015
 Z dniem 01.01.2016 r. wejdą w życie dwie zmiany w rozp. MIiR z dn. 03.04.2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i...
Gospodarka i finanse
Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i...
Nowy termin do złożenia deklaracji PIT-6
06-10-2015
Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych...
Księgowość w kadrach
Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu?...
Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
Prawo pracy
Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym...
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
Zmiany prawa
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...
ZUS
ZUS wyjaśnia: umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych
02-10-2015
Wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,...
Wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
01-10-2015
Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ZUS lub KRUS. Z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa z dnia 5...

IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
06-10-2015
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku...
IMAGE Koszty organizacji imprezy integracyjnej w KUP
02-10-2015
Czy koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w...
IMAGE Zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego - co dalej?
01-10-2015
Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych...
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
06-10-2015
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku...
IMAGE Koszty organizacji imprezy integracyjnej w KUP
02-10-2015
Czy koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w...
IMAGE Zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego - co dalej?
01-10-2015
Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych...

Tematy dnia

Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej...
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...
Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
Państwowa Inspekcja Sanitarna – jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.09.2015 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 26.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji...
Koszty organizacji imprezy integracyjnej w KUP
Czy koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w zakresie zarówno wydatków związanych...
Zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego - co dalej?
Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych dokumentów, otrzymała zwrot nadpłaconego...
Podróże służbowe członków zarządu
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, całodzienne wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich...
Jak zatrudnić emeryta?
Osobę przebywającą na wcześniejszej emeryturze lub emeryturze można zatrudnić na umowę o pracę lub zawrzeć z nią umowę cywilno-prawną. Jednak w przypadku osób na wcześniejszej...
NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania
Tezy: Nie wystarczy dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej dokonać przedstawienia podatnikowi zarzutu w sprawie o podejrzenie popełniania jakiegokolwiek...
Program motywacyjny - jak rozliczyć koszty
Czy koszty związane z funkcjonowaniem Programu motywacyjnego i wypłatą środków pieniężnych dla pracowników z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?...
Ustawa o samorządzie województwa – jednolity tekst
W Dzienniku Ustaw z dnia 15.09.2015 r. pod pozycją 1392 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o samorządzie województwa, w...
MPiPS: zmiana w świadczeniach rodzinnych
Spadek poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin jest jedną z podstawowych przyczyn tego, że Polska wyludnia się w zastraszającym tempie, dlatego państwo powinno prowadzić realną politykę...
IMAGE


Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015  
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu? Jesteśmy organizatorem obozów młodzieżowych. Zdarzają...
IMAGE


Kontrakt menedżerski – zasady oskładkowania i zakres odpowiedzialności
28-09-2015  
Kontrakt menedżerski jest specyficznym typem umowy o współpracę, nieregulowanym zarówno przez Kodeks cywilny jak i Kodeks pracy. Treść kontraktu ustalana jest w oparciu o zasady swobody umów,...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla