Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015  
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw,...
Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej
30-07-2015  
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1058 opublikowano rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej....
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015  
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących...
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych - pełne zinformatyzowanie systemu świadczeń
20-07-2015  
W dniu 10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym w tej nowelizacji internetowa Platforma...

Tematy dnia

IMAGE


Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015  
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi...
IMAGE


Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
15-07-2015  
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli uczestniczył w takim szkoleniu kilka miesięcy...
IMAGE


Podróże służbowe: skutki podatkowe zwrotu należności przekraczających przepisowe limity
13-07-2015  
Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?
IMAGE


Świadczenie rehabilitacyjne - jak się o nie ubiegać w razie niezdolności do pracy
15-07-2015  
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują...

IMAGE Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
IMAGE Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
IMAGE Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
31-07-2015
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli...
IMAGE Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej
30-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1058 opublikowano rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot...
IMAGE ZUS ostrzega firmy, które chcą skorzystać z outsourcingu pracowniczego
30-07-2015
Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów –...
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
23-07-2015
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji...
IMAGE Czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy?
27-07-2015
"Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracownik zatrudniony w ZGK posiada własne gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 04.05.2006 roku rozpoczął...
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
24-07-2015
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe...
IMAGE Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o...
BHP
Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
31-07-2015
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli...
Napoje musi zapewnić pracodawca
17-07-2015
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i...
Gospodarka i finanse
Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania...
Księgowość w kadrach
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
Podróże służbowe: skutki podatkowe zwrotu należności przekraczających przepisowe limity
30-07-2015
Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w...
Prawo pracy
Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o...
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów...
Zmiany prawa
Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej
30-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1058 opublikowano rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot...
ZUS
Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
ZUS ostrzega firmy, które chcą skorzystać z outsourcingu pracowniczego
30-07-2015
Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów –...

IMAGE Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
IMAGE Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
28-07-2015
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia...
IMAGE Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić...
IMAGE Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
IMAGE Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
IMAGE Podróże służbowe: skutki podatkowe zwrotu należności przekraczających przepisowe limity
30-07-2015
Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w...
IMAGE Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić...
IMAGE Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
28-07-2015
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia...

Tematy dnia

Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi...
Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli uczestniczył w takim szkoleniu kilka miesięcy...
Podróże służbowe: skutki podatkowe zwrotu należności przekraczających przepisowe limity
Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?
Świadczenie rehabilitacyjne - jak się o nie ubiegać w razie niezdolności do pracy
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują...
Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić zaliczkę na ten podatek, skoro pracownik będzie...
Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o interwencję, bowiem jednostka nadrzędna nie...
Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom przez...
Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego?
Proszę o pomoc w naliczeniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W naszej firmie wlicza się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny, dodatek za nadgodziny. Czy dzielimy...
Świadczenie urlopowe raz w roku
Czy dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się pracownikowi za wykorzystany urlop bieżący z danego roku kalendarzowego, czy może być przyznane również za wykorzystany urlop zaległy w...
Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe umowy o pracę – sejm przyjął nowelę k.p....
Czy pracodawca może nie przyjąć zaświadczenia o zdolności do pracy wydanego przez innego lekarza?
Mamy podpisaną umowę z Poradnią Medycyny Pracy na świadczenie usług w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych. Czy mimo to musimy uznać przedstawione przez pracownika...
Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Art. 1401 wprowadził regulacje...
Urlop i zasiłek również dla samotnych ojców
Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego przewiduje podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 15 maja 2015 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z...
IMAGE


Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
15-07-2015  
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli uczestniczył w takim szkoleniu kilka miesięcy...
IMAGE


Odpowiedzialność z tytułu utraty bagażu podczas wakacji
29-07-2015  
Od kogo żądać zwrotu zaginionego bagażu podczas wycieczki i na jakich zasadach?

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla