Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
19-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1645).
Wynagrodzenia pracowników KRUS - rząd przyjął zmiany oznaczające wzrost płac
24-05-2016  
W dniu 10.05.br. Rada Ministrów wydała rozp. zmieniające, na podstawie którego podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016  
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Rekrutacja na studia akademickie w roku 2016/2017 - maksymalne opłaty
20-05-2016  
Z dniem 02.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 09.05.2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki...

Tematy dnia

IMAGE


System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
19-05-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1645).
IMAGE


Więcej pieniędzy na stworzenie własnej firmy
25-05-2016  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz...
IMAGE


MRPiPS: Środki na realizację programu 500+ nie są zagrożone
25-05-2016  
Po ostatnich doniesieniach prasowych dotyczących trudności  w realizacji programu rodzina 500+ MRPiPS zamieściło oświadczenie, w którym stwierdza, że środki na realizację programu nie są...
IMAGE


Rodzina 500+: zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą
24-05-2016  
Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą.

IMAGE System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
25-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny...
IMAGE Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi
25-05-2016
Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów...
IMAGE Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych
25-05-2016
Zmniejszenie wyłudzeń podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, co ograniczy kilkumiliardową szarą strefę na tym rynku...
IMAGE Więcej pieniędzy na stworzenie własnej firmy
25-05-2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących...
IMAGE MRPiPS: Środki na realizację programu 500+ nie są zagrożone
25-05-2016
Po ostatnich doniesieniach prasowych dotyczących trudności  w realizacji programu rodzina 500+ MRPiPS zamieściło oświadczenie, w którym...
IMAGE Wynagrodzenia pracowników KRUS - rząd przyjął zmiany oznaczające wzrost płac
24-05-2016
W dniu 10.05.br. Rada Ministrów wydała rozp. zmieniające, na podstawie którego podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Kasy...
IMAGE Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców
24-05-2016
Sejm zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe...
IMAGE Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...
IMAGE Od czerwca wzrosną wpłaty na PFRON
19-05-2016
Od 1 czerwca 2016 r. wzrośnie wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
BHP
Czy zwrot kosztów leczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
21-04-2016
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla...
Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet - do sejmu wpłynął projekt noweli k.p.
11-04-2016
W dniu 31.03.br. skierowano do I czytania na posiedzeniu sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...
Gospodarka i finanse
System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
25-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny...
Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi
25-05-2016
Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów...
Księgowość w kadrach
Zwrot kosztów paliwa auta wynajętego w celu podróży służbowej a przychód pracownika
24-05-2016
Czy zwrot kosztów paliwa w przypadku wynajmu samochodu służbowego podczas podróży służbowej stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12...
Okolicznościowe prezenty dla pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku pracy
17-05-2016
Czy darowizny na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych, związanych z ich odejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu...
Prawo pracy
Wynagrodzenia pracowników KRUS - rząd przyjął zmiany oznaczające wzrost płac
24-05-2016
W dniu 10.05.br. Rada Ministrów wydała rozp. zmieniające, na podstawie którego podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Kasy...
Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców
24-05-2016
Sejm zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe...
Zmiany prawa
System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
25-05-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny...
Wynagrodzenia pracowników KRUS - rząd przyjął zmiany oznaczające wzrost płac
24-05-2016
W dniu 10.05.br. Rada Ministrów wydała rozp. zmieniające, na podstawie którego podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Kasy...
ZUS
Rodzina 500+: zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą
24-05-2016
Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy...
Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2015 rok
23-05-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 rok, ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 9 maja 2016 r (M.P. z 2016 r....

IMAGE Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego
24-05-2016
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach...
IMAGE Paragon zamiast faktury w KUP?
25-05-2016
Wnioskodawca zajmuje się badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzić ofertę badań...
IMAGE Zwrot kosztów paliwa auta wynajętego w celu podróży służbowej a przychód pracownika
24-05-2016
Czy zwrot kosztów paliwa w przypadku wynajmu samochodu służbowego podczas podróży służbowej stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12...
IMAGE Rodzina 500+: zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą
24-05-2016
Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy...
IMAGE Paragon zamiast faktury w KUP?
25-05-2016
Wnioskodawca zajmuje się badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzić ofertę badań...
IMAGE Rodzina 500+: zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą
24-05-2016
Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy...
IMAGE Zwrot kosztów paliwa auta wynajętego w celu podróży służbowej a przychód pracownika
24-05-2016
Czy zwrot kosztów paliwa w przypadku wynajmu samochodu służbowego podczas podróży służbowej stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12...
IMAGE Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego
24-05-2016
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach...

Tematy dnia

System oceny zgodności - ogłoszono jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. ogłoszono – pod pozycją 655 – nowy jednolity tekst ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1645).
Więcej pieniędzy na stworzenie własnej firmy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz...
MRPiPS: Środki na realizację programu 500+ nie są zagrożone
Po ostatnich doniesieniach prasowych dotyczących trudności  w realizacji programu rodzina 500+ MRPiPS zamieściło oświadczenie, w którym stwierdza, że środki na realizację programu nie są...
Rodzina 500+: zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą
Interpelacja nr 2376 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie programu "Rodzina 500 plus" i zasady przyznawania świadczeń, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą.
Wynagrodzenia pracowników KRUS - rząd przyjął zmiany oznaczające wzrost płac
W dniu 10.05.br. Rada Ministrów wydała rozp. zmieniające, na podstawie którego podwyższone zostaną wynagrodzenia zasadnicze pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Zwrot kosztów paliwa auta wynajętego w celu podróży służbowej a przychód pracownika
Czy zwrot kosztów paliwa w przypadku wynajmu samochodu służbowego podczas podróży służbowej stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym...
Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w kwietniu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS...
Rekrutacja na studia akademickie w roku 2016/2017 - maksymalne opłaty
Z dniem 02.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 09.05.2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki...
PIP: 600 tys. Polaków pracuje nielegalnie
W dniu 17 maja w Warszawie obradowała Rada Ochrony Pracy. Głównym tematem spotkania były skutki dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i zatrudnienia w szarej...
Koszty sądowe w sprawach cywilnych - nowe jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 05.05.2016 r. pod pozycją 623 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 21.04.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, jednolity tekst ustawy z...
Projekt nowej ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami przekazano do sejmu
Dnia 10.05.br. Prezes RM przekazała na ręce marszałka sejmu projekt nowej ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej „ustawą”,...
Państwowa Straż Pożarna - nowa jednolita wersja ustawy
Nowy adres publikacyjny ustawy z dn. 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej to Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 603. Aktualną wersję wspomnianej ustawy zawarto w załączniku do obwieszczenia...
IMAGE


Zmiana warunków pracy i płacy
18-05-2016  
Warunki pracy i płacy mogą zostać zmienione bądź to w drodze porozumienia zmieniającego, bądź wypowiedzenia zmieniającego. „Pracownik do 30.04.2016 r. pracował na 1/2 etatu, od 01.05....
IMAGE


ZFŚS, a alimenty i dochód pracownika
13-05-2016  
"Czy alimenty otrzymywane na dziecko przez pracownika stanowią dochód, który winien zostać uwzględniony przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS? Czy zwiększają dochód rodziny...

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla